3

THE POISON GARDEN

 
ALL THIS TIME I DRANK YOUR LOVE LIKE THE CURE,
WHEN MAYBE IT WAS THE POISON
 
DRINK MY LOVE LIGHTLY, THERE ARE DEEPER
AND DARKER THINGS IN THE POISON GARDEN THAN MY LOVE
 
LOVE IS A SWEET POISON WHICH KILLS YOU SLOWLY,
BECAUSE LOVE IS MADNESS, AND LUST IS POISON OF LOVE
WHICH DRIVES YOU CRAZY IN LOVE
 
5

LADY GODIVA

 
LADY GODIVAS DRÖMMAR FLYR GENOM
DEN MAGISKA SKOGEN,
SOM SÖRJER FÖRLORAD TID
 
HON ÄR EN KVINNA, ETT BARN,
HON ÄR NAKEN, MEN OSYNLIG FÖR ALLA
SOM KAN SE
 
HON ÄR SKUGGAN AV NÅGRA
VISKADE ORD NÄRA INTILL,
EN FLYKTIG STUND AV ÖMHET
 
HON ÄR ETT MINNE OM EN KÄRLEK,
ÖVERALLT OCH INGENSTANS,
SÅ NÄRA OCH SÅ LÅNGT BORTA
 
LADY GODIVAS DRÖMMAR FLYR GENOM
DEN MAGISKA SKOGEN,
SOM SÖRJER FÖRLORAD TID