23

666 AND,..BRANDON LEE
  WELL, THAT´S THAT,
  THAT´S ALL FOR NOW, I GOTTA GO NOW,
  BUT WHO KNOWS, MAYBE SOMEDAY,..

´TILL THEN, TAKE CARE MY LITTLE LAMBS OF LOVE.

                                   BYE BYE.

   
www.youtube.com/watch?v=fyF_Lgdzv9E          
1

667 AND,..LEARN TO LET GO
IBLAND SER VI DET VI VILL SE,
INTE DET SOM FINNS

IBLAND GER VI MÄNNISKOR
KÄNSLOR SOM INTE FINNS
DÄR, VI SKAPAR ILLUSIONER

IBLAND BLIR VI BESVIKNA UTAN ATT
FÖRSTÅ, ATT DET ÄR VÅRA EGNA
DRÖMMAR VI BLIR BESVIKNA PÅ,
OCH HAR VARIT  KÄRA I

IBLAND BLIR VI TVINGADE ATT
INSE DET VI INTE VILL INSE,..

FÖR ATT KUNNA GÅ VIDARE
MÅSTE VI LÄRA OSS ATT SLÄPPA
TAGET OM DET SOM INTE FINNS.

www.youtube.com/watch?v=u_5DHuGpfOQ     
2

668 AND,..NOTHING LEFT TO SAY
ORD BORDE VARA OSS,
MEN DE KAN VARA MOTSÄGELSEFULLA,
SANNA ELLER FALSKA,
MED HJÄRTA ELLER UTAN INNEHÅLL.

ORD BYGGER UPP OCH RIVER NER,
UTTALAR LÖFTEN OCH SVIKER,
ORD ELIMINERAR ORD,
OCH RÄCKER INTE TILL
ATT HÅLLA OM, ATT VARA OSS.

ORD BLIR ÖVERFLÖDIGA NÄR
MAN HAR INGET MER ATT SÄGA,
ETT AVSLUT I DET TYSTA
SOM RADERAR UT DET SOM VAR OSS.

www.youtube.com/watch?v=jEja4aprIXk