4

REMEMBER ME
WHAT WOULD THERE BE
BEYOND THE EYES OF
BRANDON LEE,..

WANTED THE TRUTH,
WANTED THE FAITH,
WANTED A HEART,
WANTED A SOUL,..

WANTED A LOVE
MORE THAN ANYTHING
ELSE IN THIS WORLD,..

JUST LIKE THE MOON DOES,
WE RISE ´N`SHINE ´N`FALL

      
     R.I.P

www.youtube.com/watch?v=fyF_Lgdzv9E         
1

PS
DISSEKERAR MÖRKRET MED GRYNINGSLJUSET,
SLÄPPER IN LIVET PÅ RIKTIGT IGEN,
BÖRJAR OM FRÅN DAGEN NOLL

JAG ÄLSKADE EN DRÖM,
EN MÖJLIGHET,
EN RÖST,
ETT TELEFONNUMMER,
SAMHÖRIGHETEN,
OSS

JAG HATADE EN MARDRÖM,
EN OMÖJLIGHET,
EN RÖST,
ETT TELEFONNUMMER,
SPLITTRINGEN,
DEM

INSÄTTNING AV PLUS,
UTTAG AV MINUS,
VISSTE INTE VEM DU VAR,
BARA VARFÖR,
LEVDE DITT LIV
PÅ DINA VILLKOR

EQUUS CABALLUS LJUD,
CANIS LIV,
FELIS SILVESTRIS CATUS
DANSAR MED CANIS LUPUS

NYMPHALIS ANTIOPA,
SORGMANTELN,
FJÄRILSKVINNAN,
NATTAKTIV MORGONTRÖTTHET
ÄGT AV NÅGON ANNAN
BAKOM STÄNGDA DÖRRAR

AVANCERAD SÖKNING AV
FÖRLUSTRELATERAD HJÄRTFLIMMER
FÖR ALIAS ERIC DRAVEN,
80 MIL T.O.R AV
MENTAL SKILJELINJE,
ALLT PÅ AVSTÅND
TILLS DÖDEN SKILJER OSS,..

NU SKA JAG LEVA MITT LIV
PÅ MINA VILLKOR,
NÅGON ANNANSTANS,
ETT LIV ÄGT AV MIG.

DS.

www.youtube.com/watch?v=jMHjWAP4mng         
0

FAREWELL


TIDEN FÖRLÅTER,
MEN TIDEN GÅR INTE ALLTID RÄTT,
RÄCKER INTE TILL, URSKULDAR INTE

ALLT STANNADE UPP,
ALLT STOD STILL,
MED STILLHETEN KOM TYSTNADEN,
MINNS DU,
DU VAR DÄR

I TYSTNADEN FANNS TRYGGHETEN
OCH VETSKAPEN OM,
ATT FEL BLEV RÄTT TILL SLUT,
FÖR OSS,
FÖR DIG,
KANSKE ÄVEN FÖR MIG,
RÄTTEN ATT HA FEL,
ATT VARA MÄNSKLIG

VI KAN ÄLSKA MEN INTE FRÄLSA,
VI KAN FÖRLÅTA MEN INTE GLÖMMA,
ALLT BLIR TILL SANNA LÖGNER,
OM KÄRLEK,
OM NÄRHET,
OM ÖMHET,
OM SAKNAD,
TILLS TIDEN INTE GÅR RÄTT LÄNGRE

NU SKA JAG ÅKA HEM,
HEM TILL DIG,
FARVÄL SÄGER MAN BARA EN GÅNG,
FARVÄL ÄR FÖR ALLTID

ÄLSKLING,
DET ÄR INTE VIKTIGT VEM DU ÄR,
UTAN VARFÖR DU ÄR DEN DU ÄR,
GLÖM ALDRIG DET,..

JAG SKA ALDRIG GLÖMMA DIG

www.youtube.com/watch?v=73ufwrT_Ov4