5

802 AND,..BRAVEHEART
ATT HA ETT HJÄRTA
ÄR ATT VÅGA DÖ FÖR
ATT VÅGA LEVA

DEN MODIGE DÖR BARA EN GÅNG
OCH LEVER FULLT UT VARJE DAG
UNDER EN HEL LIVSTID

DEN FEGA DÖR TUSEN GÅNGER
VARJE DAG
OCH LEVER ALDRIG FULLT UT
EN ENDASTE DAG UNDER EN
HEL LIVSTID

WE ROCK

www.youtube.com/watch?v=2yQ-REfn6Ao