2

THE LAST BREATH

 
WHAT IS THE POINT OF BEING ALIVE
IF YOU DON´T AT LEAST TRY TO DO
SOMETHING REMARKABLE,
IF I HAD TO CHOOSE BETWEEN
BREATHING AND LOVING YOU,
I WOULD USE MY LAST BREATH
TO SAY I LOVE YOU
 
www.youtube.com/watch?v=jxod9jF9c-s            
 
 
0

WHITE NOISE

 
 
VITT BRUS,
BAKGRUNDSLJUD SOM KROPPSVISITERAR
VARJE KÄNSLA,
TVÅNGSISOLERAR VARJE TANKE
OM ÖMSESIDIG TILLIT,
MASKERAR VARJE SANNING
TILL EN LÖGN ATT LITA PÅ,
KRYPTERAR VARJE KÄRLEK
TILL ATMOSFÄRISKA STÖRNINGAR I HJÄRTAT,
LJUGER OM SURREALISTISKA NÄRHETSSTORMAR
I ETT FÖRHÅLLANDE SOM GÖR SKILLNAD
 
FÖR VEM,
FÖR DIG, FÖR MIG, FÖR OSS ELLER FÖR LIVET,
NÄR BRUSET LANDAR PÅ VERKLIGHETEN
SOM LIGGER SKED MED DRÖMMARNA,
OCH MISSBRUKAR MAGIN OM EVIGT KÄRLEK
SOM BARA ÄR EN INKRÄKTARE FRÅN
EN FRAMTID SOM ALDRIG FANNS,
VITT BRUS