4

BARREL OF THE PAST




OSYNLIG IGEN,
KORTA STEG ÖVER LÅNGA AVSTÅND,
BRÅDDJUPET AV FÖRLUSTER UNDERIFRÅN,
AVKLÄDD , FÖRVRÄNGT UT OCH IN.

LIVET INIFRÅN,
OM ATT LEVA ETT LIV SOM INTE FINNS,
DÄMPADE ANDNINGSLJUD I DET TYSTA,
ARYTMISKA HJÄRTSLAG FÖR FRUKTAN.

FULLKOMLIGHET MED BRISTER,
EFTERGIFTER FÖR TYSTNADEN OM DIG,
OMRINGAD AV TIDEN SOM HAR FLYTT,
SÖKER MINNEN, ÖGONBLICKSBILDER,
BLUNDAR FÖR TOMHETEN I MIG,
RITAR OM LIVET IGEN.

www.youtube.com/watch?v=7QK5Dhd85TA