4

PROLOGUE AND EPILOGUE
TIDEN INNAN DU FANNS,
FRAMTIDEN OM MORGONDAGENS MINNEN IDAG,
EN DAG OCH EN EVIGHET

INGENTING BEHÖVER LÄGGAS TILL,
DRAS IFRÅN,
ELLER ÄNDRAS

ALLT ÄR RELATIVT,
ACCEPTABLA FÖRLUSTER I EN DRÖM ON EN DRÖM,
DEN SURREALISTISKA SANNINGEN OM OMEDVETET
REALISTISKA LÖGNER OM SANNINGEN

VARJE SAMMANTRÄFFANDE,
VARJE FELSTEG,
VARJE SLUMPMÄSSIGT MÖTE,
TVÅNGSTANKEN OM ATT ALLT I DET TYSTA VAR
ÖDESBESTÄMT OCH GENOMFÖRBART

INTE FÖR VAD DET HAR VARIT,
UTAN FÖR VAD DET ÄR,
OCH FÖR VAD DET SKULLE HA KUNNAT BLI

SOV NU,
DU SOM BARA TILLÅTS EXISTERA I DINA DRÖMMAR,
MEN SOV MED VIDÖPPNA ÖGON FÖR ATT DRÖMMA
OM DET OVERKLIGA I VERKLIGHETEN,
OM LIVET FÖR VAD DET ÄR,
LIVET SOM DU INTE VAR MODIG NOG ATT LEVA

DU GÖMDE DIG ALLTID BAKOM LÖGNER OM LIVET,
OCH BAKOM SANNINGEN OM DIG SJÄLV,
DU VAR ALLTID LITE RÄDD PÅ ETT KOMPROMISSLÖST,
ORESONLIGT SÄTT

SVART ELLER VITT UTAN GRÅSKALOR,
OSYNLIG FÖR ALLA ANDRA,
SJÄLVSKADEBENÄGEN PÅ INSIDAN MED ÖPPNA SÅR
AV SJÄLVFÖRAKT,
TRASIG PÅ ETT UPPGIVET SÄTT,
FÅNGAD I ETT SKAMGREPP AV FÖRNEDRING,
BRÄNNMÄRKT AV UNDERKASTELSE,
UTAN IDENTITET,
TILLINTETGJORD

DU VAR ALLTID RÄDD ATT ÄLSKA,
RÄDD ATT VARA ÄLSKAD,
RÄDD ATT KÄNNA RÄTT ELLER FEL,
ALLTID LITE ÄNGSLIG ATT FÖRLORA DEN DU
ALDRIG VÅGADE BLI EN DEL AV,
BLI BERÖRD AV

EN SOM FANNS PÅ RIKTIGT,
I KÖTT OCH BLOD,
I TANKE
I ORD
FYSISKT
NÄRA INTILL
UNDER DIN HUD
I HJÄRTAT
I SJÄLEN
INSIDAN UT
NAKEN
UTLÄMNAD,..

DU SJÄLV.

JAG DÖR LITE VARJE DAG HALVVÄGS TILL HIMMELN,
HÖGER OM HELVETET, MITT HELVETE,
JAG FANNS INTE IGÅR,
ÄR BORTA IMORGON,
MEN JAG ÄR INTE DÖD,
JAG HAR BARA VAKNAT UR LIVETS DRÖM,
DIN DRÖM,
MIN DRÖM,
VÅR DRÖM

JAG SKRIVER AV GAMLA SYNDER,
KÖPER GLÄDJE OCH SORG,
KÄRLEK OCH HAT,
JAG KÖPER NYTT LIV PÅ KREDIT
OCH SKÄNKER TILL DOM SOM INTE HAR NÅGOT,
DE SOM ÄR SLAVAR,
ÄGODELAR,
HANDELSVAROR AV KÖPT KÄRLEK
UTAN NÄRHET OCH ÖMHET

DRÖMMAR KOSTAR EN LIVSTID,
DEN ODÖDLIGA SJÄLEN ETT ÖGONBLICK
I HELVETET PÅ JORDEN,
HJÄRTAT FÅR MAN PÅ KÖPET,
ETT RADERAD SÅDANT TILL ÅTERVINNING,
KÄNSLOAVFALL,
NÄRHETSÖVERSKOTT MED SKROTNINGSAVGIFT
I FORM AV LÖFTEN OCH LÖGNER OM EVIGT KÄRLEK

SOV NU,
DRÖMMAR ÄR ALLTID SANNDRÖMMAR,
SANNINGEN OM OSS,
OM DIG,
OM MIG,
OM LIVET,..
MEN SOV MED VIDÖPPNA ÖGON
OCH MED MOD I HJÄRTAT,
INGENTING VARAR EVIGT,
INTE ENS SANNDRÖMMAR OM LIVET

SE PÅ DIG SJÄLV,
SER DU MIG,..

JAG ÄR
JAG FINNS
JAG ÄLSKAR
JAG LEVER,
VARJE DAG TILL VARJE PRIS,..

MEN,..

ÄR DU
FINNS DU
ÄLSKAR DU
LEVER DU,
VARJE DAG TILL VARJE PRIS,..

SOV NU ÄLSKLING,
KANSKE I NÄSTA LIV.

www.youtube.com/watch?v=NHziiB5xzk4