2

690 AND,..CATCH A RABBIT
THE LAPD, THE FBI AND THE CIA ARE ALL TRYING
TO PROVE, THAT THEY ARE THE BEST APPREHEN-
DING CRIMINALS.

THE PRESIDENT ALIAS MR BUNNYMAN DECIDES TO
GIVE THEM A TEST. HE RELEASES A RABBIT INTO
A FOREST, AND EACH OF THEM HAS TO CATCH IT.

THE CIA GOES IN.
THEY PLACE ANIMAL INFORMANTS THROUGHOUT
THE FOREST. THEY QUESTION ALL PLANT AND
MINERAL WITNESSES.  AFTER 3 MONTHS OF
EXTENSIVE INVESTIGATIONS THEY CONCLUDE
THAT RABBIT DO NOT EXIST.

THE FBI GOES IN.
AFTER 2 WEEKS WITH NO LEADS THEY BURN
THE FOREST, KILLING EVERYTHING IN IT,
INCLUDING THE RABBIT, AND THEY MAKE NO
APOLOGIES. THE RABBIT HAD IT COMING.

THE LAPD GOES IN.
THEY COME OUT 1 HOUR LATER WITH A BADLY
BEATEN BEAR, THE BEAR IS YELLING: OKAY, OKAY,
I´M A RABBIT, I´M A RABBIT!

www.youtube.com/watch?v=xDAuacyyajw       
1

691 AND,..A SAD POSTSCRIPT
DE HÄR DAGARNA NÄR JAG
INTE FINNS,
AVSTÄNGT, OVERKLIG,
MEN ÄNDÅ INTE.

JAG ANDAS, KÄNNER,
ÄLSKAR, LEVER,
MEN UTAN EXISTENSBERÄTTIGANDE,
EN BLANK PARENTES,
OSKRIVEN MEN SÖNDERLÄST.

MÖRKA VÄGGAR, KALLA GOLV
UTAN FOTSPÅR ATT FÖLJA,
NAKEN, SÅRBAR,
ENSAM I SJÄLEN MED MIG SJÄLV,..

STÄNG INTE UT MIG, JAG FINNS.

www.youtube.com/watch?v=W8_xsd5_GGY            
2

692 AND,..THE MOTH
JAG ÄR INTE DEGENERERAD,
UTAN ETT AVSLUT,
ETT STEG FRÅN DET DEFINITIVA
PÅ VÄGEN TILL DEN ÖNSKAN SOM
INTE LÄNGRE FINNS.

JAG ÄR BARA EN MINNESBILD
AV EN KÄNSLA,
EN DIFFUS DESTINATION AV VÄRME
INNAN KYLAN ANLÄNDER, OCH DRÖMMEN
BLIR TILL EN SKUGGA AV ENSAMHET SOM
FLYR LJUSET INNAN LÅGAN SLÄCKS.

MINNS MIG SOM DEN JAG VAR,
EN FLYKTIG EXPONERING AV ORD,
SOM AVBRÖT TYSTNADEN I DIG
FÖR ETT ÖGONBLICK,
ETT AVSTEG FRÅN EN ILLUSION
AV NÄRHET.

DU GJORDE MIG.

www.youtube.com/watch?v=nPPEzVYPZr8