0

FOREVER
ETT INSTINKTIVT GENREP
AV EN MÖRK PANTOMIM FÖR TVÅ,
EMOTIONELLT INÅTVÄND
UTAN ATT VARA SJÄLVISK.

DEFORMERAD FÖR STUNDEN
PÅ BRIST AV TILLIT,
FULLÄNDAD I NÄSTA,
EN DEMONSTRATIV REPETITION
AV DESILLUSIONERAD PASSION
FÖR OMVÄRLDEN.

IBLAND OMEDVETET SJÄLVDESTRUKTIV
I SIN NAIVA SINNLIGHET,
ELLER DIFFUST SPIRITUELL
I SIN NYCKFULLHET,
SOFISTIKERAD MEN OANSTÄNDIG
I SIN LUST,
DESPERAT UTAN ATT VARA BRUTAL
I SIN LÄNGTAN.

EN OCKULT CEREMONI
KALLAD KÄRLEK,
EVIG MEN SÅRBAR,
FÖR STUNDEN
ELLER FÖR ALLTID,.
BARA DU VET SVARET.

www.youtube.com/watch?v=6T4EIlXFNas