0

PRESENT DAYS OF FUTURE PAST

 
 
DIGGING DEEP IN L.A NIGHT,
YOU NEVER KNOW HOW DEEP THE RABBIT HOLE GOES,
WHAT A PRESENT IT IS TO BE ABLE TO DRIVE PAST THE FUTURE.
 
DON´T WASTE THE PRESENT  SINCE THE REST OF YOUR PRESENT
LIFE WON´T LAST FOREVER,
BECAUSE  THE PAST NO LONGER IS AND THE FUTURE  IS NOT YET,
AND TODAY IS ONLY YESTERDAY  TOMORROW,
YOU CAN´T LIVE IN THREE PLACES AT THE SAME TIME,
IN THE PAST, IN THE PRESENT AND IN THE FUTURE,
THE PAST IS A GHOST, THE FUTURE A DREAM
AND ALL WE HAVE IS PRESENT,
YOU CAN´T ESCAPE TO OTHER TIMES, PAST AND FUTURE,
ESCAPE TO ANYWHERE BUT HERE AND NOW.
 
WHEN YOUR CONSCIOUSNESS  IS ALMOST COMPLETELY
PREOCCUPIED WITH MEMORYS AND EXPECTATIONS,
WHEN THERE ARE ISSUES YOU HAVE SUCCESSFULLY
AVOIDED FOR YEARS,
THEY COME CROPPING BACK UP AND STARE YOU FULL
IN THE FACE, THERE IS NO WHAT SHOULD BE,
THERE IS ONLY WHAT IS,
ABSENCE CAN NEVER BE PRESENT.
 
SO BE CAREFUL NOT SO LOOK TOO FAR AHEAD,
THAT YOU MISS WHAT´S IN FRONT OF YOU,
AND REMEMBER, THE PRESENT WON´T LAST FOREVER,
DON´T LET IT SLIP AWAY UNNOTICED AND UNUSED,
LOOK AT WHAT YOU HAVE, NOT WHAT YOU MISS,
HERE AND NOW AND NOWHERE ELSE.
 
www.youtube.com/watch?v=c6xaurYbY6c  
 
 
0

STORYTIME

 
 
VI ÄR UTVALDA,
AV ÖDET, LIVET, DÖDEN
AV KÄRLEKEN, HATET, INSKRÄNKTHETEN
AV SLUMPEN, STUNDEN ELLER AV INGENTING ALLS.
 
VI ÄR UTVALDA OCH VI VÄLJER,
RÄTT ELLER FEL
MEDVETET ELLER OMEDVETET,
ÄVEN ATT AVSTÅ FRÅN ATT VÄLJA ÄR ETT VAL
 
JAG SKA KORSA ATLANTEN OCH SKRIVA OM
BERÄTTELSEN OM BRANDON LEE,
JAG SKA MÖTA DEM ONDA I L.A SOM VET
VAD ONDSKAN VERKLIGEN ÄR,
DEN ÄR SJÄLVGODHETEN HOS DEM SOM
TROR SIG VARA GODA,
DEM GODA SOM BLIR ONDA AV SIN SJÄLVGODHET
NÄR DEM DÖMER UT ONDSKAN I DEM SOM I DERAS ÖGON ÄR ONDA
 
ÖGA FÖR ÖGA TILLS DEM GODA ÄR BLINDA,
TAND FÖR TAND TILLS DEM GODA KRÄLAR I STOFTET
OCH ALLA SJÄLVLÖGNER OM DERAS GODHET RINNER AV DEM,
LIV FÖR LIV TILLS DEM GODA DRAR SITT SISTA ANDETAG
OCH GÖR VÄRLDEN TILL EN BÄTTRE PLATS ATT LEVA I,
GUD FÖRLÅTER, VI GÖR DET INTE,
GUD ÄR OND, VI ÄR GODA.
 
www.youtube.com/watch?v=pvkYwOJZONU