0

DREAMCATCHER AND REBEL YELL
SAKER HÄNDER UTAN ORSAK AV ORSAK,
I DET FÖRFLUTNA FINNS INGENTING
SOM KAN BOTA,
MAN GÅR FÖRLORAD I SIG SJÄLV,
OCH HITTAR INTE VÄGEN TILL
DAGENS VERKLIGHET DÄR MAN
KAN DRÖMMA OM MORGONDAGEN,
DU SKA TRO PÅ ATT FÖRVERKLIGA
DINA DRÖMMAR, DÅ BLIR DINA
DRÖMMAR DIN VERKLIGHET.

NEXT STOP DOWN UNDER
FOR CAPTAIN AND COLA.

www.youtube.com/watch?v=f7O6ekKOE9g