2

IN JOY AND SORROW

 
 
SORGEN ÄR SKUGGOR
AV SJÄLENS ENSAMHET I HJÄRTAT,
SOM KÄRLEKEN HÅLLER OM
TILLS SKUGGORNA BLEKNAR BORT
 
DEM SOM ÄR BORTA BEHÖVER INTE DIN SORG,
MINNS DEM MED GLÄDJE, INTE MED SORG,
SORGEN ÄR EN VÅLNAD FRÅN EN ANNAN TID,
EKON FRÅN ETT ANNAT LIV I DET FÖRFLUTNA
 
LEV FÖR STUNDEN, LEV I NUET MED MIG
I SORG OCH GLÄDJE HÄRIFRÅN TILL EVIGHETEN,
OCH MINNS MIG MED GLÄDJE NÄR JAG ÄR BORTA,
JAG ÄR INTE DÖD, JAG HAR BARA VAKNAT UR LIVETS DRÖM.