4

LOVE LETTER TO YOUR LIFE

 
NÄR SLUTADE DU ANDAS?
 
I MORGON MINNS INTE MYCKET AV DET
SOM VAR DITT LIV OMFAMNAD AV TIDEN,
ETT LIV UTAN ÅLDER, TILLHÖRIGHET ELLER IDENTITET,
DOLT MEN INTE UTPLÅNAD AV NÅGON ANNAN ÄN DIG SJÄLV,
ETT LIV SOM KÄNDE AV VARJE ÖGONBLICK, VARJE ANDETAG,
VARJE HJÄRTSLAG, VARJE MÖJLIGHET TILLS ALLT STANNADE AV.
 
LIVET TAR OSS TILL MÖRKA STÄLLEN UTAN ADRESS,
INGEN BLIR OSYNLIG,
MEN VI SKYDDAR DEM VI ÄLSKAR ÄVEN DÅ NÄR DEM GÖR FEL,
GÖMMER DEM I DET RENANDE LJUSET OMRINGAD AV DET MÖRKA,
KÄMPAR FÖR VÅRT RÄTT ATT ÄLSKA OCH VARA ÄLSKADE,
ATT LEVA TILLS LIVET TAR SIN HAND FRÅN OSS.
 
GUD SKAPADE INTE KVINNAN,
KVINNAN SKAPADE GUD FÖR ATT VARA AVGUDAD,
GUD SKAPADE INTE MANNEN,
MANNEN SKAPADE GUD FÖR ATT VARA GUDOMLIG,
BARA DEM GUDOMLIGA ÄGER RÄTTEN ATT AVGUDA,
MEN VI ÄR BARA MÄNNISKOR SOM EN GUD SKAPAT
AV OSS GLÖMDE FÖR LÄNGE SEDAN,
EN GUD SOM ALDRIG FANNS.
 
TA VARA PÅ DITT LIV,
MAN KAN STOPPA KLOCKAN MEN INTE TIDEN,
LIVET VÄNTAR INGEN LIKA LITE SOM TIDEN,
JAG KOMMER ATT VARA HOS DIG FÖR ALLTID,
HÅLL KVAR DEN TANKEN,
DET ÄR REDAN IMORGON OCH IMORGON
ÄR ALLT FÖR SENT.