0

THE HEART IS A LONELY HUNTER

 
 
KÄRLEKENS PORTVAKTARE
MED EN KORTSLUTNING I SJÄLEN,
NÄRHETSPIRATEN FRÅN ÅR NOLL
SOM FLYR FRÅN PRISJÄGAREN
SOM SIKTAR PÅ HJÄRTAT
 
MAN KAN PRATA OM DET ONDA
I PRISJÄGAREN,
MEN INTE OM DET GODA,
DEN SKONINGSLÖSA
MED HJÄRTAT UTANPÅ
 
PRISJÄGAREN SOM LEVER FÖR
SVÄRDET OCH KOMMER ATT DÖ
AV SVÄRDET OM HON INTE LÄR
SIG ATT FÖRLÅTA,
I KRIG OCH KÄRLEK
ÄR ALLT TILLÅTET,
MEN DÖDA HJÄRTAN ÄLSKAR INTE
OCH FÖRLÅTER ALDRIG
 
www.youtube.com/watch?v=V5L9pvwKSjE