0

TRAPPED UNDER THIN ICE

 
 
 
 
DEM TITTAR MEN DEM SER INTE OSS,
DEM LYSSNAR MEN DEM HÖR INTE OSS,
DEM BERÄTTAR MEN HAR INGENTING ATT SÄGA,
UTAN KÄRLEK FINNS INGEN BERÄTTELSE,
OM DIG, OM MIG, OM OSS, OM KÄRLEKEN
 
JAG HAR BERÄTTAT FÖR DIG VAR LJUSET FINNS,
VAR DEN TUNNA ISEN FINNS DÄR DU KAN BRYTA
DIG GENOM, MEN DU LYSSNAR INTE
 
NU LÄGGER SIG ISEN ALLT TJOCKARE ÖVER
LÖGNER VITA SOM NYFALLEN SNÖ,
ÖVER HEMLIGHETER SVARTA SOM EN
NYÖPPNAD GRAV,
BYGGER ETT MINNESMÄRKE ÖVER VÅRA DRÖMMAR
OM EN FRAMTID SOM ALDRIG FANNS,
VARFÖR LÄRDE DU DIG ALDRIG ATT LEVA IDAG,
I MORGON ÄR DET FÖR SENT OCH IGÅR FINNS INTE LÄNGRE