0

RIP OUT THE WINGS OF A BUTTERFLY

 
NÄR ÖDET STÄNGER DÖRREN TILL DET FÖRFLUTNA,
TIDEN INNAN JAG FANNS,
OCH ÖPPNAR EN ANNAN TILL DEN SVARTA MARKNADEN
FÖR KÄNSLOR SOM LEVER I DET UNDERMEDVETNA I MIG,
DÄR INGEN BEHÖVER BE OM FÖRLÅTELSE
NÄR LIVET HÅLLER ANDAN OCH SAMLAR STOFT
UR DITT MOD,
VÅGAR DU DÅ FLYGA UTAN STOFT PÅ VINGARNA
SOM KÄRLEKENS MAGI KAN SLITA AV DIG,
VÅGAR DU FLYGA IN I STORMENS ÖGA
SOM KALLAS FÖR PASSION FÖR ATT STANNA,
ELLER ÄR DU VINGKLIPPT FÖR LIVET
SOM DU ALDRIG VÅGADE LEVA