0

SECOND SIGHT AT THE FIRST SIGHT

 
 
 
 
 
 
BLI INTE FÖRBLINDAD AV DET SOM FINNS,
UTAN BETÄNKSAM ÖVER DET SOM SAKNAS,
DAGENS SVARTA SANNINGAR BLIR MORGONDAGENS VITA LÖGNER,
MORGONDAGENS VITA LÖGNER BLIR DAGENS SVARTA SANNINGAR,
VARJE DAG.
 
DU HAR INTE SVAREN, BARA FRÅGORNA,
VARJE ORD HAR TUSEN OLIKA SANNINGAR
OCH TUSEN OLIKA LÖGNER,
SANNINGEN ÄLSKAR INTE ER ALLA,
MEN LÖGNER ÄLSKAR ER ALLA SOM INGEN ANNAN ÄLSKAR
DÄRFÖR ATT NI LJUGER OM SANNINGEN.
 
LÄS MELLAN RADERNA, LETA EFTER DE ORD SOM SAKNAS,
SVART PÅ VIT,
I DET SVARTA KAN MAN FÖRSVINNA,
AV DET VITA BLIR MAN AVSLÖJAD,
LÄSA AV LÖGNER ÄR FÖR DEM BLINDA,
SKRIVA OM SANNINGEN ÄR FÖR DEM
SOM KAN LÄSA MELLAN RADERNA
UTAN ATT LJUGA OM DET,..KAN DU?