2

DEMONS AND ANGELS
SAMLAR SKÄRVOR,
DRÖMMAR OCH MINNESBILDER
OM DEMONER OCH ÄNGLAR,
OM EN FRAMTID SOM ALDRIG VAR
UTAN FLYKTIG STOFT FRÅN GUDARNAS BORD,
BERÄTTELSEN OM SYNDER OCH FÖRLÅTELSE
FRÅN SKYMNINGSLANDET,
OM LJUSET OCH MÖRKER, KÄRLEK OCH HAT,
BERÄTTELSEN OM OSS ALLA.

NÄR DU STÅR I MÖRKRET
OCH DET SVARTA SER IN I DIG,
BLIR DU RÄDD ATT VARA ENSAM?

NÄR DU STÅR I MÖRKRET
OCH DET SVARTA FINNS I DIG,
BLIR DU RÄDD ATT VARA DIG SJÄLV?

NÄR DU STÅR I MÖRKRET
MEN ÖPPNAR DITT HJÄRTA
OCH DET SVARTA LÄMNAR DIG,
BLIR DU RÄDD ATT VARA ÄLSKAD?

DEMONER OCH ÄNGLAR
ÄR ALLT VI ÄR,
HIMMEL OCH HELVETE
ÄR ALLT VI HAR,
DET GÖR ONT ATT ÄLSKA.

www.youtube.com/watch?v=AcyTR5mEC_E