1

TIME WAITS FOR NO ONE
TID ATT ÄLSKA

TIDEN STÅR ALDRIG STILL,
VÄNTAR INGEN,
ÅTERKOMMER ALDRIG

TIDEN LÄKER INGA SÅR,
FÖRLÅTER INGET,
TRÖSTAR INGEN

TIDEN AGERAR ÅSKÅDARE, JURY,
DOMARE OCH AVRÄTTARE,
ALLT OCH ALLA HAR SIN TID,
SÅ ÄVEN KÄRLEKEN SOM ÄR TIDLÖS

I TIDENS SLUT FINNS TIDENS BÖRJAN,
BÖRJAN AV SLUTET FÖR OSS SOM VI
VAR EN GÅNG I TIDEN,
ALLDELES NYSS OCH FÖR LÄNGE SEDAN
INNAN TIDEN HANN IKAPP OCH FÖRBI

TIME WAITS FOR NO ONE,
LOVE WAITS FOREVER,
I DONT

BYE BYE SWEETHEART,
I GUESS IT WASN´T MEANT TO BE,
OR MAYBE IT NEVER REALLY WASN´T THERE

HAVE A DECENT LIFE

www.youtube.com/watch?v=sue_ufnvqcs    
1 A-M:

Pusut ja halut. Kiva kuula sinusta.