1

FUNERALS AND PARTIES
BETRAKTELSER AV HJÄRTATS MORTALITET,
INRE SUBJEKTIVA STRÖMNINGAR
OCH PARALLELLA UNDERTONER
AV VITA LÖGNER OM SVARTA HEMLIGHETER.

VÄNTAN AV TVETYDLIGA MEDDELANDEN
AV NÅGON SOM MINNS,
DOFTER, SKENBARA RÖRELSER AV KÄNSLOR,
ORD UTAN INNEHÅLL INNAN TYSTNADEN
OM DIG.

STRÄVAN EFTER PARTIELL SÖNDERFALL
AV RESISTENT,
DIN IMMUNITET MOT DET KÄNSLOKALLA
KOLLAPSAR TILL EN VILLKORSLÖST
KAPITULATION INFÖR LIVET.

LIVET ÄLSKAR INTE,
HATAR INTE,
MEN GÅR ALLTID VIDARE,
MED ELLER UTAN DIG,
VILL DU FÖLJA MED?

www.youtube.com/watch?v=Nfi7HxwjTrg        

Grus av korn...

Är det en sanning?Fritt fall är det jag ger.

Ja, jag följer med.../Marie