1

667 AND,..LEARN TO LET GO
IBLAND SER VI DET VI VILL SE,
INTE DET SOM FINNS

IBLAND GER VI MÄNNISKOR
KÄNSLOR SOM INTE FINNS
DÄR, VI SKAPAR ILLUSIONER

IBLAND BLIR VI BESVIKNA UTAN ATT
FÖRSTÅ, ATT DET ÄR VÅRA EGNA
DRÖMMAR VI BLIR BESVIKNA PÅ,
OCH HAR VARIT  KÄRA I

IBLAND BLIR VI TVINGADE ATT
INSE DET VI INTE VILL INSE,..

FÖR ATT KUNNA GÅ VIDARE
MÅSTE VI LÄRA OSS ATT SLÄPPA
TAGET OM DET SOM INTE FINNS.

www.youtube.com/watch?v=u_5DHuGpfOQ     
1 mh:

Fantastisk text som träffar rätt.