2

692 AND,..THE MOTH
JAG ÄR INTE DEGENERERAD,
UTAN ETT AVSLUT,
ETT STEG FRÅN DET DEFINITIVA
PÅ VÄGEN TILL DEN ÖNSKAN SOM
INTE LÄNGRE FINNS.

JAG ÄR BARA EN MINNESBILD
AV EN KÄNSLA,
EN DIFFUS DESTINATION AV VÄRME
INNAN KYLAN ANLÄNDER, OCH DRÖMMEN
BLIR TILL EN SKUGGA AV ENSAMHET SOM
FLYR LJUSET INNAN LÅGAN SLÄCKS.

MINNS MIG SOM DEN JAG VAR,
EN FLYKTIG EXPONERING AV ORD,
SOM AVBRÖT TYSTNADEN I DIG
FÖR ETT ÖGONBLICK,
ETT AVSTEG FRÅN EN ILLUSION
AV NÄRHET.

DU GJORDE MIG.

www.youtube.com/watch?v=nPPEzVYPZr8        
1 imse:

Vacker poesi.

Inte ett öga är torrt=)