1

746 AND,..YOUR SCENT LINGERS
STUM
ORDBLIND MED REPRESSIVA SYNONYMER
FÖRVRÄNGDA ORD
NOLLORD
ORD SOM DÖDAR KÄNSLOR
OCH KROSSAR ILLUSIONER

ALLA ORD SOM HÅLLER OM
ORD SOM BRYR SIG SAKNAS
ÄR FÖRBRUKADE

ORD SOM KAN RÄDDA
ORD SOM BLIR OSS
DE OKONVENTIONELLA VI ORD ÄR
INSTÄNGDA I EN SLUTFÖRVARING

OMHÄNDERTAGNA
INKAPSLADE
UTFASADE UR KRETSLOPPET AV DEN
SOM STJÄL
DEN ANONYMA UTAN ANSIKTE NÄRA DIG

JAG FINNS INTILL
MED
INSIDAN AV
MEN AVSTÅNDET MÄTS I
HJÄRTSLAG
LÖFTEN
ANDETAG
KÄRLEK
SVEK
LÖGNER

ATT LÄSA AV DIN NAKENHET
INFÖR DIG GÖR ONT
DU ÄR AVKLÄDD PÅ INSIDAN
AV DIG SJÄLV

JAG BETRAKTAR DIG UTAN AVSIKT
LÄSER AV DIG

EN RADERAD LJUDBOK AV KÖTT OCH BLOD
LÄTTLÄST BLINDSKRIFT FÖR DÖVA ÖRON
OVERKLIGT SKÖR
NÄRA SÖNDERFALL
EN KÄNSLA UTAN DENSITET
EMOTIONELLT SKADAD

TOMMA VIRTUELLA SIDOR
AV TYSTNADEN OM MIG
EN LABIL UPPDATERING
OM DET TRANSPARENTA
SOM SKÄNKER DIG ANSVARSFRIHET
ANGÅENDE MIG
DU DEMOLERAR OAVSIKTLIGT
MED KÄNSLA OM ATT AVSLUTA

DU ÄR ÄRLIG PÅ ETT DECIMERAD SÄTT
PÅ ETT NEGATIVT SÄTT
MED ORD OM DET SOM VAR
OM DET SOM ÄR

ORD SOM ÄR VRIDBARA I SYFTE
ATT VILSELEDA
ATT RÄTTFÄRDIGA OMSKRIVNA
SANNINGAR OM DEFEKTA KÄNSLOR
TYSTNADEN ÄLSKAR DIG
MEN DEN HATAR MIG

JAG EXPLODERAR AV TYSTNADEN OM MIG
IMPLODERAR TILL ETT SVART HÅL AV
OSYNLIGHET
TILLINTETGJORD
FÖRMINSKAD

STULNA ÖGONBLICK I SKAMVRÅN
VISKADE KÄRLEKSORD I DET DOLDA
UTAN VÄRDIGHET
UTAN STOLTHET
GÖMDA FÖR OMVÄRLDEN

VISA MIG DEN RESPEKT JAG FÖRTJÄNAR
INNAN JAG FÖRVANDLAS TILL ETT AVLÄGSEN
MINNE AV DIN DOFT.

www.youtube.com/watch?v=jEja4aprIXk                 
1 korven:

alla förtjänar respekt och om den inte visas så umgås du med fel personer.