0

870 AND,..WORDS  MÖRKT, ORD FASTNAR I DET MÖRKA
  VIKTLÖSA
  TOMMA
  UTAN KLANG
  UTAN INNEHÅLL
  UTAN BETYDELSE

   KALLT, ORD BRÖTS SÖNDER
   BOKSTAVSKOMBINATIONER BLIR
   TILL KLICHÉER AV VISKADE SYNDER
   VIKTLÖSA
   TOMMA
   UTAN KLANG
   UTAN INNEHÅLL
   UTAN BETYDELSE

   TYST, ORD FINNS INTE
   LÖGNERNA HAR TAGIT SLUT UTAN ORD
   VIKTLÖSA
   TOMMA
   UTAN KLANG
   UTAN INNEHÅLL
   UTAN BETYDELSE
    
    MINA ORD